GTU  CCC   Practical Exam Video 3 How to Save Contact in Outlook   ?


GTU  CCC   Practical Exam Video 3 How to Save Contact in Outlook
મિત્રો 
આપે આના પહેલા નીચે મુજબના GTU  CCC   Practical Exam Video જોયા હતા
1.CCC Registration Video
2 ફોલ્ડર કેવી રીતે બનાવવું
Outlook 2003 set up
 આજે હવે  Outlook માં  Contact  કેવી રીતે Save કરવા તેનો અહી વિડીયો મુક્યો છે   

હવે પછીના વિડીયોમાં  outlookમાં Appointment કેવી રીતે ગોઠવવી  તે શીખવવામાં  આવશે તો મિત્રો  એજ્યુસફરની મુલાકાત લેતા રહેજો.

http://youtu.be/QMWkEh1mgK8


10 comments:

 
Top