EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

How to Fill Details of SSC OMR Sheet ?

નમસ્કાર 
અહી ધોરણ 10ની બોર્ડની પરિક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓ અને તેનું નિરિક્ષણ કાર્ય કરશે તેવા ખંડ નિરક્ષક મિત્રો માટે આ વિડીયો ઉપયોગી બનશે આ વીડીયો  જોયા પછી  વિદ્યાર્થીઓ ને OMR Sheet થતી ભૂલોને નિવારી શકાશે અને તેનું ખોટું મુલ્યાંકન થતું અટકશે આ વિડીયો વિદ્યાર્થી  એક વાર જરૂર બતાવશો 

http://youtu.be/6fhujVcvpug


1 comments:

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top