EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

HSC SCIENCE SEM- 4 RESULT DECLARED

HSC વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમ-૪નું પરિણામ
અા વર્ષે ગત માર્ચ-૨૦૧૬માં લેવાયેલી HSC વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમ-૪ પ્રવાહનું પરિણામ આજે જાહેર કરવામાં આવશે
બપોરે 4.00 વાગે નીચેની લિંક પર જઈ ને પરિણામ જોઈ શકશો

0 comments:

Post a comment

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top