મિત્રો,
98 98 367 368
મોબાઈલ નંબરને સેવ કરી આપના WhatsApp No થી Edusafar લખીને અમને મોકલો, જેથી આપને Education, CCC, GK, New Jobsને લગતા એલર્ટ આપને મોકલીશું.આપના MO. No. ને અમે કોઈ ગ્રુપમાં એડ નહિ કરીએ.જેથી આપને તેના નોટિફિકેશથી સતત હેરાન થવું નહિ પડે.હા, અમે બે કે ત્રણ રોજ મેસેજ કરીશું.

How to stop Whatsapp saving  media- in Gujarati How to stop Whatsapp saving media- in Gujarati

વોટ્સેપ પર ઓટોમેટિક ડાઉનલોડ થતા ઓડોયો, વિડીયો અને ઈમેજ ને કેમ બંધ રાખવા તેની વિડીયો.

+ Read more »

Parts of a Computer - In Gujarati Parts of a Computer - In Gujarati

CCC મેટ ઉપયોગી વિડીયો છે. જેમાં કમ્પ્યુટર ના જુદા જુદા ભાગોના નામ અને ફોટો બતાવતો વિડીયો છે.

+ Read more »

10th student Exam Registration helping video 10th student Exam Registration helping video

10th student Exam Registration  video  મિત્રો હવે ટુક સમયમાં જ ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓના  ઓંલા...

+ Read more »

CCC Practical Book CCC Practical Book

CCC Practical  Book  નમસ્કાર દોસ્તો આપ અત્યારે CCC Exam ની તૈયારી  કરી રહ્યા હશો. એજ્...

+ Read more »

SSC Exam Student Regestration  Helpful  Excel sheet SSC Exam Student Regestration Helpful Excel sheet

SSC Exam Student Regestration Helpful form નમસ્કાર મિત્રો એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષાનાઓનલા...

+ Read more »

 CCC Registration's Problem CCC Registration's Problem

CCC Registrationની મુઝવણ                           મિત્રો   Gujarat Technological Unive...

+ Read more »

CCC Exam Related  Question and Anwer CCC Exam Related Question and Anwer

CCC Exam  Related Question and Answer નમસ્કાર   ઘણા મિત્રો   CCC Registration ને...

+ Read more »

શિક્ષક ઉપયોગી એપ શિક્ષક ઉપયોગી એપ

શિક્ષક મિત્રોને કાયમી ટાઇમ ટેબલની ઉપયોગીતા રહે છે તમારા મોબાઇલમાં ટાઇમ ટેબલ સરળતાથી બનાવવાની એક સરસ એપ અહીં આપવામાં આવી છે સ્કૂલ ટાઇમટેબલ...

+ Read more »

CCC Registration Video   and short cut tips CCC Registration Video and short cut tips

CCC Registration Video મિત્રો   Gujarat Technological University   (GTU) દ્વારા   C...

+ Read more »

Revenue Talati Result Decleard Revenue Talati Result Decleard

Revenue Talati Result Decleard મિત્રો ગયા વર્ષે Revenue Talati Result  પરિક્ષા લેવાયી હતી Reven...

+ Read more »

 
Top