EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

Current Affairs January 2017 PDF File Current Affairs January 2017 PDF File

Current Affairs January 2017 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમા...

+ Read more »

INCOME TAX CALCULATOR 2016-17 Version 2.17 INCOME TAX CALCULATOR 2016-17 Version 2.17

નમસ્કાર મિત્રો, વર્ષ ર૦૧૬-૧૭ નાા ઇન્કમટેક્ષની સરળતાથી ગણતરી કરો. ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર ડાઉનલોડ...

+ Read more »

Current Affairs 25 to 27 January 2017 Video Current Affairs 25 to 27 January 2017 Video

Current Affairs 25 to 27 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપ...

+ Read more »

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top