GTU - CCC Exam (Phase 1) Result 

GTU - CCC Exam (Phase 1) Result

મિત્રો 

થોડા સમય પહેલા GTU - CCC Exam (Phase 1)ની  તા 19-08-2014 થી 23-08-2014 નાં સમય ગાળામાં GTU - CCC Exam (Phase 1) પરીક્ષા લેવાયેલ જેનું પરિણામ આજ રોજ  જાહેર કરવામાં આવેલ છે  તો મિત્રો તમારું GTU - CCC Exam (Phase 1) Result  જોવામાં નીચેની લીંક  પર ક્લિક કરો GTU - CCC Exam (Phase 1) Result  click here


0 comments:

Post a Comment

 
Top