TET -2 Result and Final Answer Key-2014

TET-2  Result-2014  Declared
     અહી તા 20-7-2014 રોજ લેવાયેલ TET-2 નું પરિણામ આજ રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું  છે. TET-2 ની પરિક્ષા ગુજરાત રાજ્ય પરિક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવે છે. આશા રાખીએ છીએ કે આપનું  પરિણામ સંતોષ જનક આવ્યું હશે.


પરિણામ જોવા માટે નીચેની લીંક  પર ક્લિક કરી તમારો બેઠક નંબર અને જન્મ તારીખ જોવો 


TET-2  Result-2014 click here
TET-2 Final Answer Key 2014 :PART-1     click here
TET-2 Final Answer Key  2014 :PART-2 Language click here
TET-2 Final Answer Key  2014 :PART-2  Science/Maths Click here
TET-2 Final Answer Key  2014 :PART-2  Social Science Click here

0 comments:

Post a Comment

 
Top