મિત્રો
તમે ઘણીવાર તમારે તમારા કમ્પ્યુટર ને ચોક્કસ સમય પછી તમારી ગેરહાજરીમાં  બંધ  કરવું હોય તો કેવી રીતે ઓટોમેટીક બંધ કરવા માટે આ વિડીયો  સરસ રીતે સમજાયેલ છે  તો એક વાર આ વિડીયો જોઈ લો

http://youtu.be/BdQkdTtXRtk


1 comments:

 
Top