Current Affairs 16 to 22 December 2017 pdf & Video

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધારિત કરન્ટ અફેર્સ એજ્યુસફર એપ્લીકેશનમાં અપડેટ થાય છે સાથે સાથે બે  દિવસનું કરન્ટ અફેર્સ વિડીયો સ્વરૂપે પણ YouTube અપલોડ થાય છે તો Current Affairs 16 to 22 December 2017  Video જોવા માટે નીચેની લીંક પર જાઓ 
https://youtu.be/wgWO-i6ALeo

Current Affairs 16 to 22 December 2017 pdf 

0 comments:

Post a comment

 
Top