Current Affairs 3 to 9 February 2018 pdf & Video

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધારિત કરન્ટ અફેર્સ એજ્યુસફર એપ્લીકેશનમાં અપડેટ થાય છે સાથે સાથે બે  દિવસનું કરન્ટ અફેર્સ વિડીયો સ્વરૂપે પણ YouTube અપલોડ થાય છે તો Current Affairs 3 to 9 February 2018 Video  જોવા માટે નીચેની લીંક પર જાઓ 
https://youtu.be/CgbzDg97BF4Current Affairs 3 to 9 February 2018 pdf 

0 comments:

Post a comment

 
Top