EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

Showing posts with label Current Affairs in Gujarati. Show all posts
Showing posts with label Current Affairs in Gujarati. Show all posts

Current Affairs 7 to 8 February 2017 Video Current Affairs 7 to 8 February 2017 Video

Current Affairs 7 to 8 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ...

+ Read more »

Current Affairs 5 to 6 February 2017 Video Current Affairs 5 to 6 February 2017 Video

Current Affairs 5 to 6 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા મા...

+ Read more »

Current Affairs 3 to 4 February 2017 Video Current Affairs 3 to 4 February 2017 Video

Current Affairs 3 to 4 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે...

+ Read more »

Current Affairs 1 to 2 February 2017 Video Current Affairs 1 to 2 February 2017 Video

Current Affairs 1 to 2 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉ...

+ Read more »

Current Affairs 28 to 31 January 2017 Video Current Affairs 28 to 31 January 2017 Video

Current Affairs 28 to 31 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપ...

+ Read more »

Current Affairs January 2017 PDF File Current Affairs January 2017 PDF File

Current Affairs January 2017 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમા...

+ Read more »

Current Affairs 25 to 27 January 2017 Video Current Affairs 25 to 27 January 2017 Video

Current Affairs 25 to 27 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપ...

+ Read more »

Current Affairs 22 to 24 January 2017 Video Current Affairs 22 to 24 January 2017 Video

Current Affairs 22 to 24 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થ...

+ Read more »

Current Affairs 19 to 21 January 2017 Video Current Affairs 19 to 21 January 2017 Video

Current Affairs 19 to 21 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય...

+ Read more »

Current Affairs 13 to 15 January 2017 Video Current Affairs 13 to 15 January 2017 Video

Current Affairs 13 to 15 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા...

+ Read more »

Current Affairs 10 to 12 January 2017 Video Current Affairs 10 to 12 January 2017 Video

Current Affairs 10 to 12 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આ...

+ Read more »

Current Affairs 4 to 6 January 2017 Video Current Affairs 4 to 6 January 2017 Video

Current Affairs 4 to 6 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થ...

+ Read more »

Current Affairs 1 to 3 January 2017 Video Current Affairs 1 to 3 January 2017 Video

Current Affairs 1 to 3 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુ...

+ Read more »

Current Affairs 1 to 3 December [Gujarati] Current Affairs 1 to 3 December [Gujarati]

Current Affairs in Gujarati 1 to 3 December આ વિડીયો જોવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો. ht...

+ Read more »

Current Affairs in Gujarati 23 To 26-November-2016 Current Affairs in Gujarati 23 To 26-November-2016

Current Affairs in Gujarati Videos

+ Read more »

Current Affairs November 2016 Current Affairs November 2016

Current Affairs November 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમ...

+ Read more »

Current Affairs October 2016 Current Affairs October 2016

Current Affairs October 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમા...

+ Read more »

Current Affairs in Gujarati Video 27-10-2016 Current Affairs in Gujarati Video 27-10-2016

+ Read more »

Current Affairs September 2016 Current Affairs September 2016

Current Affairs September 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્ત...

+ Read more »

Current Affairs August 2016 Current Affairs August 2016

Current Affairs August 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન...

+ Read more »

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top