GTU - CCC Exam (Phase 1) Result GTU - CCC Exam (Phase 1) Result

GTU - CCC Exam (Phase 1) Result  મિત્રો  થોડા સમય પહેલા  GTU - CCC Exam (Phase 1) ની  ત...

+ Read more »

RTO Driving Licence Test Apps RTO Driving Licence Test Apps

RTO Driving Licence Test Apps RTO દ્વારા લેવામાં આવતી RTO Driving Licence Test  Apps  સરળત...

+ Read more »

Income Tax Calculator 2014-15 (Shruti & L.M.G font) Income Tax Calculator 2014-15 (Shruti & L.M.G font)

ઘણા મિત્રો કેટલાક સમયથી નવા વર્ષના સુધારા સાથેના ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર ની રાહ જોઇ રહ્યા હતા. તો...

+ Read more »

Khel Mahakumbh Online Registration 2014 Khel Mahakumbh Online Registration 2014

Khel Mahakumbh Online Registration 2014 દર વર્ષે રમત-ગમત માટે ગુજરાત સરકારનો એક નવો પ્રયાસ એટ...

+ Read more »

Online Character Counter tool Online Character Counter tool

Online Character Counter tool તમે લખલ વિગતમાં કેટલા અક્ષર, કેટલા શબ્દો, કેટલા વાક્યો અને કેટલા પે...

+ Read more »

Jeevan Shikshan  Magazine July 2014 Jeevan Shikshan Magazine July 2014

Jeevan shikshan Magazine 2014 પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે ઉપયોગી  jivan shikshan magazine   ...

+ Read more »

Useful 10 Keyboard shortcut key Useful 10 Keyboard shortcut key

ઉપયોગી દસ કીબોર્ડ  શોર્ટકટ કી    કેટલીક શોર્ટકટ કી આપી છે, જે આપણા કામને ઝડપી અને સરળ બનાવ...

+ Read more »

LMG To Shruti Converter LMG To Shruti Converter

જો તમે LMG ફોન્ટમાં ટાઈપ કર્યું હોય અને તમારે shruti ફોન્ટમાં ફેરવવું હોય, અથવા તમને LMG ફોન્ટમાં જ...

+ Read more »

CCC App - Use Online CCC App - Use Online

CCC Exam ની તૈયારી કરનાર માટે CCC App ની વાત કરવી છે. આ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર શાળા સેતુ સાઈટ ચલા...

+ Read more »

Write Shruti Guj Translation Letters Write Shruti Guj Translation Letters

Do you want to write in S HRUTI TRANSLATOR KEYBOARD . So don't worry. I'll give you a P...

+ Read more »

 
Top