નમસ્કાર મિત્રો, આ વર્ષે રીઝલ્ટ બાબતે કોઈ ગાઈડ લાઈન આવી નથી તો શરૂઆતમાં જે મુજબ રીઝલ્ટ બનાવવાનું હતું તે મુજબની શીટ અહી રજુ કરી છે પાછળથી જે સુધારો આવશે તે મુજબ ફેરફાર કરવામાં આવશે.

-સતનામ પટેલ TO DOWNLOAD : CLICK HERE  

Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

0 comments:

Post a Comment

 
Top