EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

Showing posts with label excel. Show all posts
Showing posts with label excel. Show all posts

NCERT BASED RESULT-10 VERSION 9.19 (5-09-2019) NCERT BASED RESULT-10 VERSION 9.19 (5-09-2019)

નમસ્કાર મિત્રો, આપશ્રી જેની લાંબા સમયથી રાહ જોઇ રહ્યા હતા તે ધોરણ ૧૦નો  એન.સી.ઇ.આર.ટી. આધારિત રીઝલ્ટનો પ્રોગ્રામ મુકવા જઇ રહ્લો છું. આ ...

+ Read more »

NCERT BASED RESULT STD 9 Version 8.19 (Update 19-08-2019) NCERT BASED RESULT STD 9 Version 8.19 (Update 19-08-2019)

નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા તાજેતરમાં  નવા વર્ગ બઢતીના નિયમો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.  જે મુજબના ફેરફાર સાથેની નવી રીઝલ્ટ શીટ...

+ Read more »

D.A. DIFF.JANUARY-2019 TO JULY-2019 D.A. DIFF.JANUARY-2019 TO JULY-2019

D.A. difference JANUARY 2019 to JULY 2019 ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. TO DOWNLOAD :  CLICK HERE

+ Read more »

JULY HRA-INCREMENT CALC-19 JULY HRA-INCREMENT CALC-19

સરળતાથી જુલાઇ ઘરભાડું તથા ઇજાફાની ગણતરી કરો. ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. TO DOWNLOAD :  CLICK HERE

+ Read more »

CLASS REGISTER VERSION 6.19 (2019-2028) CLASS REGISTER VERSION 6.19 (2019-2028)

વર્ગ રજીસ્ટર ૬.૧૯ જેમાં એક ૭ર વિદ્યાર્થીઓમાટે અને બીજુ ૧૧ર વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. મિત્રો આ વર્ગ રજીસ્ટરમાં હાજરી મેન્યુઅલી જ ભરવાની ...

+ Read more »

SCE Std 3 V.N.P.419 Std 4,5 Version 6.17  (Pragna and None Pragna ) SCE Std 3 V.N.P.419 Std 4,5 Version 6.17 (Pragna and None Pragna )

નમસ્કાર મિત્રો અત્યારે પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ.૩,૪ અને પ માં પ્રજ્ઞા છે તો કેટલીક શાળાઓમાં પ્રજ્ઞા નથી તો આવી શાળાઓના  મિત્રોને સરળતાથી પર...

+ Read more »

D.A.DIFFERENCE JULY-18 To JANUARY-19 D.A.DIFFERENCE JULY-18 To JANUARY-19

D.A.Difference JULY-2018 TO JANUARY-2019 ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. TO DOWNLOAD :-  CLICK HERE

+ Read more »

D.A.DIFFERENCE CALCULATOR 2019 (04/02/19) D.A.DIFFERENCE CALCULATOR 2019 (04/02/19)

નમસ્કાર મિત્રો, તાજેતરમાં ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા જુલાઇ ર૦૧૮ ની ૨ ટકા મોંધવારી રોકડમાં આપવાની જાહેરાત કરેલ છે. તો મોંધવારીની સરળતાથી ગણતર...

+ Read more »

INCOME TAX CALCULATOR 2018-19 Version 1.19 (Update 18-01-2019) INCOME TAX CALCULATOR 2018-19 Version 1.19 (Update 18-01-2019)

નમસ્કાર મિત્રો, કેલ્કયુલેટર ર૦૧૮-૧૯ વર્ઝન ૧.૧૯ રજુ કરી રહ્યો છું જેમાં સી.પી.એફ. ખાતાધારક કર્મચારીઓ માટે ૧૫૦૦૦૦ ઉપરાંત ૫૦૦૦૦ની વધારાની છૂ...

+ Read more »

7th PAY DIFF 11.18 (JAN-16 to AUG-17) 7th PAY DIFF 11.18 (JAN-16 to AUG-17)

નમસ્કાર મિત્રો, તાજેતરમાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં (મહેસાણા જિલ્લા સિવાયના તમામ જિલ્લાઓમાં)  જાન્યુઆરી ર૦૧૬ થી ઓગષ્ટ ર૦૧૭ સુધીના સાતમા પગાર પં...

+ Read more »

7th PAY DIF CALC 11.18 SP.FOR MEHSANA DIST. 7th PAY DIF CALC 11.18 SP.FOR MEHSANA DIST.

નમસ્કાર મિત્રો, તાજેતરમાં મહેસાણા  જિલ્લામાં જાન્યુઆરી ર૦૧૬ થી જુલાઇ ર૦૧૭ સુધીના સાતમા પગાર પંચ મુજબનો તફાવત રજુ કરવા માટે પરિપત્ર થયેલ ...

+ Read more »

Employees Information With Image (14/10/2018) Employees Information With Image (14/10/2018)

Hello! Friends, Do you want to keep your EMPLOYEES INFORMATION WITH IMAGE . Then I'm going to present an excel sheet. In this sheet y...

+ Read more »

7th PAY DIFF. & INCREMENT CALC 7.18.2 (Newly Updated) 7th PAY DIFF. & INCREMENT CALC 7.18.2 (Newly Updated)

નમસ્કાર મિત્રો, તાજેતરમાં તમામ  જિલ્લામાં જાન્યુઆરી ર૦૧૬ થી ઓગષ્ટ ર૦૧૭ સુધીના સાતમા પગાર પંચ મુજબનો તફાવત રજુ કરવા માટે પરિપત્ર થઇ રહ્યો...

+ Read more »

SCE STD 9 & 10 VERSION 6.18 SCE STD 9 & 10 VERSION 6.18

નમસ્કાર મિત્રો ધો.૯ અને ૧૦ ના SCE પત્રકમાં કેટલાક સુધારા સાથે વર્ઝન ૬.૧૮ રજુ કરી રહ્યા છીએ. તો નવા વર્ષમાં ડાઉનલોડ કરી ઉપયોગ કરશો. આ વર્...

+ Read more »

Trail, Character, Birth, Bonafide Certificate Excel sheet Trail, Character, Birth, Bonafide Certificate Excel sheet

Trail, Character, Birth, Bonafide Certificate Excel sheet નમસ્કાર મિત્રો ધો 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓના Trail, Character, Birth, Bon...

+ Read more »

INCOME TAX CALCULATOR 2017-18 Version 11.17 (A4) Update 28-09 INCOME TAX CALCULATOR 2017-18 Version 11.17 (A4) Update 28-09

નમસ્કાર મિત્રો, આપ જેની આતુરતાથી રાહ જોઇ રહ્યા હતા તે ઇન્કમટેક્ષ કેલ્કયુલેટર ર૦૧૭-૧૮ રજુ કરી રહ્યો છું ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક ...

+ Read more »

7th PAY DIFF. & INCREMENT CALC  7.17.3 (UPDATE) 7th PAY DIFF. & INCREMENT CALC 7.17.3 (UPDATE)

નમસ્કાર મિત્રો, માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શાળાઓને સાતમા પગારપંચની માગણીનો સ્વીકાર થતા જાન્યુઆરી-ર૦૧૬ થી જુલાઇ-ર૦૧૭ નો તફાવત ગણતરી કરીને તેન...

+ Read more »

7th PAY MATRIX BASED INCREMENT CALCULATOR 7th PAY MATRIX BASED INCREMENT CALCULATOR

નમસ્કાર મિત્રો, જે કર્મચારીઓને સાતમા પગારપંચનો લાભ મળી ગયેલ છે તેઓને જુલાઇમાં ઇન્ક્રિમેન્ટ 7th પે-મેટ્રિક્ષના આધારે ગણવાનું થાય છે. આથી આ...

+ Read more »

SCE STD-9 & 10  Version 6.17 SCE STD-9 & 10 Version 6.17

નમસ્કાર મિત્રો ધો.૯ ની પરિક્ષા પધ્ધતિમાં થોડા ફેરફારના કારણે SCE પત્રકમાં થોડો ફેરફાર કરેલ છે. S.A.1 & S.A.2 માં જે ઓે.એમ.આર.ના ૩૦ ગુ...

+ Read more »

SCE Std 6,7,8 Version 6.17 (Shruti Font) SCE Std 6,7,8 Version 6.17 (Shruti Font)

નમસ્કાર મિત્રો ધો.૬,૭,૮ નું સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક સરળતાથી બનાવવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. કોઇ ક્ષતિ જણાય તો પત્રકમાં ઇમેઇલ આઇ....

+ Read more »

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top