મિત્રો,
98 98 367 368
મોબાઈલ નંબરને સેવ કરી આપના WhatsApp No થી Edusafar લખીને અમને મોકલો, જેથી આપને Education, CCC, GK, New Jobsને લગતા એલર્ટ આપને મોકલીશું.આપના MO. No. ને અમે કોઈ ગ્રુપમાં એડ નહિ કરીએ.જેથી આપને તેના નોટિફિકેશથી સતત હેરાન થવું નહિ પડે.હા, અમે બે કે ત્રણ રોજ મેસેજ કરીશું.


The quiz Standard - 7 of the student and the teachers are helpful 
This quiz is made ​​Bharat Chauhan
The quiz Standard - 7 Gujarati subject of the questions of unit - 2 Aaj ni Ghadi Raliyamni lessons
The quiz is given a total of 20 questions answered
Questions to play this game all MCQ questions will be easily remembered . And will be fun to play. Primary Games.
The constant practice you do in this game and let your friends know
Enjoy for This Game
We would like your suggestions


0 comments:

 
Top