EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

Indirect Speech pdf Indirect Speech pdf

Indirect Speech pdf દોસ્તો અહી  Indirect Speech ની PDF   ફાઈલ મુકેલી છે આ  Indirect Speech ની ફાઈલ   Jayeshbhai Padhariya એ   બના...

+ Read more »

CLASS REGISTER VERSION 6.18 CLASS REGISTER VERSION 6.18

 મિત્રો કેટલાક સમયથી વર્ગ રજીસ્ટરની માગણી કરતા હતાં પરંતુ તેમાં કેટલાક ફેરફાર કરવાનું કામ બાકી હતું તેને સરળ બનાવવા માટે કેટલાક ફેરફ...

+ Read more »

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top