EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

CCC Registration Fek news CCC Registration Fek news

મિત્રો ફરી પાછી વોટસ એપ અને ફેસબુકની સાથે સાથે કેટલાક બ્લોગ(વેબ) પર CCC નું રજીસ્ટ્રેશન 09/7/2015 થવાનું છે  તેવી GTU ના લેટ પેડ  પર ટાઇ...

+ Read more »

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top