EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

7th PAY MATRIX BASED INCREMENT CALCULATOR 7th PAY MATRIX BASED INCREMENT CALCULATOR

નમસ્કાર મિત્રો, જે કર્મચારીઓને સાતમા પગારપંચનો લાભ મળી ગયેલ છે તેઓને જુલાઇમાં ઇન્ક્રિમેન્ટ 7th પે-મેટ્રિક્ષના આધારે ગણવાનું થાય છે. આથી આ...

+ Read more »

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top