EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

નમસ્કાર મિત્રો, ધો.૧૦નું રિઝલ્ટ જાહેર થશે ત્યારેે વિદ્યાર્થીઓને ટ્રાયલ સર્ટી અને કેરેક્ટર સર્ટી આપવાનું થાય છે તો સરળતાથી કમ્પ્યૂટરાઈઝ્ડ સર્ટી આપવા માટે અહીં એક એ્કસેલ શીટ રજુ કરી રહ્યો છું ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો.અગાઉની એરર સુધારેલ છે.
સતનામ પટેલ

TO DOWNLOAD : CLICK HERE 

0 comments:

Post a comment

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top