નમસ્કાર મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ ની દરખાસ્ત કરતી વખતે વિદ્યાર્થીનું બોનાફાઇડ સર્ટીફિકેટ રજુ કરવાનું થતું હોય છે. તો અહી સરળતાથી બોનાફાઇડ સર્ટીફિકેટ બનાવવા માટે અહીં એક સરળ એક્સેલ શીટ રજુ કરી રહ્યો છું જે ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો.


TO DOWNLOAD : CLICK HERE

0 comments:

Post a comment

 
Top