ધોરણ ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી પરીક્ષા લક્ષી સાહિત્ય આ વિભાગમાં આપવામાં આવશે 

5 comments:

 1. class 9 to class 12 atrs/commers vibhagna vidyarthio mate computer syllabus na ppt slides ke evu kaik material aapo

  ReplyDelete
 2. 11 12 nu computer nu thodu material muksho please

  ReplyDelete
 3. Std. 10 gujarati visay na path nu material mukso

  ReplyDelete
 4. ધોરણ ૧૦ ના ગધ પાઠ નું મટીરિયલ્સ મુક્શો એવી અપેક્ષા.

  ReplyDelete
 5. ધોરણ ૧૦ ના ગધ પાઠ નું મટીરિયલ્સ મુક્શો એવી અપેક્ષા.

  ReplyDelete

 
Top