અમે વિઝીટર ના ખૂબ આભારી છીએ...આપ સૌ અમારી સાઈટ પર આવી અમારો ઉત્સાહ વધારો છો તે બદલ આપનું ખૂબ ખૂબ આભાર.
અમને સતત માર્ગદર્શન આપનાર કાર્તિકભાઈ શાહ Owner of shivasportsnews.com નો પણ એજ્યુ સફર તરફથી આભાર માનીએ છીએ.
 ગૂગલ ના બ્લોગર ફ્રી હોસ્ટિંગનો લાભ લઈએ છીએ તેબદલ બ્લોગર નો પણ આભાર માનવો પડે.
એજ્યુસફર ને સારી રીતે લોકો સુધી પહોચાડવા માટે ખુબજ જોરદાર એપ બનાવી આપનાર ચિરાગભાઈ નો પણ એજ્યુસફર તરફથી આભાર માનીએ છીએ.

14 comments:

 1. Such a nice try for school children. I was looking good books for Gujarati medium students, specially for poems n jodakna etc. for long time. I am sure that these efforts will be useful for students as well as Gujarati language.
  Thanks a lot.....
  KEEP IT UP.......

  ReplyDelete
 2. You are working very nice for students as well as for teachers. please keep it up. if i would have any material to help you how can i upload it???? Rpl must.

  ReplyDelete
 3. thanx
  ankitbhai
  aap mara mail id baboogudol@gmail.com par material mokli sako 6o ame aapna nam sathe edusafar par upload karishu pan ek shart ke e material aap nu banavel hovu joie koi nu copy paste na hovu joi
  aap rah mo...........................................

  ReplyDelete
 4. It is very nice that you are doing a very holy job by helping others. Wish you all the best for further tasks. Well if you can give one converter like .pvr to .avi or .pvr to .mepg or .pvr to .mp4, then it would help me a lot. As i have stores many educational programmes from TV but if want to show them to the students, they dont run on computer. So the format .pvr is not supported on computer. Thanks for all you are doing.

  ReplyDelete
 5. i think you are working nice for the school children as well as for the teachers to get knowledge about the computer softwares much. But i want to say to all u that i have sent an E-mail to bharatbhai chauhan of all my english grammar documents and pdf creation. but he has not uploaded in this web still. so, i want u to upload as early. thanks.

  ReplyDelete
 6. very nice please publish your story in gujrati news papper it is very usefull tool for gujrati student thanks a lot for this side i also request you to give your detail in every school in surat

  ReplyDelete
 7. CONGRATES ITS NICE INFORMATION FOR KNOWLEDGE. KEEP IT UP. THANK U FOR SHARING.

  ReplyDelete
 8. Babulal tamari website ghani useful 6e.

  ReplyDelete
 9. Babulal tamari website ghani useful 6e.
  from:science teacher,hadad

  ReplyDelete
 10. mahesh patel,hadad1 April 2014 at 13:11

  very good website

  ReplyDelete
 11. HELLO SIR
  GOOD WEBSITE
  I WILL DOWNLOAD THE PPT FILE BUT THE FONT PROBLEM SO I CAN NOT READ
  PL. GIVE THE FONT
  ANY PROBLEM PL.MAIL ME s_skco@yahoo.com
  THANK U

  ReplyDelete
 12. hello sir your website is best
  i will download the ppt file but the font problem so i can not read please give the font any problem please mail me- jayhindschool107@gmail.com

  ReplyDelete
 13. Respected concern ,
  All collections are very nice and create humbleness toward Gujarati Geet(Song) , kavita (Poem), G.K. ,Desh Bahkti etc.
  We are thankful from bottom of heart to your such unpredictable efforts.

  Aap team ne aa Mahenat mate khub khub Abhar ne Abhinandan.

  ReplyDelete
 14. Respected sir
  everything in your app. is to use full to all student & teacher and every body. sir i have request to put material for std 9

  ReplyDelete

 
Top