GPSC Useful Videos GPSC Useful Videos

GPSC માં ગુજરાતી વ્યાકરણ પર ભાર મુકવામાં આવ્યો છે. ૭૫ માર્ક્સ ગુજરાતી વ્યાકરણ માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ માટે મિત્ર, ભાવેશભાઈએ બનાવેલ વ...

+ Read more »

TET-2  Result and Final Answer Key -2014  Declared TET-2 Result and Final Answer Key -2014 Declared

TET -2 Result and Final Answer Key-2014      અહી તા 20-7-2014 રોજ લેવાયેલ  TET-2 નું પરિણામ આજ રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું  છે. TET-2 ન...

+ Read more »

Standard 10 Gujarati Chapter-14 Jaxani Standard 10 Gujarati Chapter-14 Jaxani

Standard 10 Gujarati Chapter-14 Jaxani ધોરણ - ૧૦ના વિદ્યાર્થીમિત્રોને  પાઠ - ૧૪   જક્ષણી ના પ્રશ્નો સરળ રીતે યાદ રહે તેવી રીતે આ ક્વિઝ...

+ Read more »

Bal Shrushti Magazine July-2014 Bal Shrushti Magazine July-2014

Bal Srushti Magazine July-2014 બાલસૃષ્ટિ એ બાળકો માટે નું સામાહિક છે . બાલસૃષ્ટિ સામાયિક ને ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ પ્...

+ Read more »

Bal Varta Part-2 Bal Varta Part-2

Bal Varta Part-2 અહી બાળવાર્તાઓ સકલન સ્વરૂપે મુકેલ છે આ તમામ બાળવાર્તાઓ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સીટી દ્વારા પ્રકાશીત કરવામાં આવી છે...

+ Read more »

GK in Gujarati - Android Apps GK in Gujarati - Android Apps

નમસ્કાર અત્યારે જુદી જુદી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આવી રહી છે, અને ભવિષ્યમાં પણ ઘણી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓથી પસાર થવું પડે છે. આવી પરીક્ષાઓમાં ...

+ Read more »

Secondary TAT-2014 Official Answer key Declared Secondary TAT-2014 Official Answer key Declared

Secondary TAT-2014 Answer Key    અહી તા 27-7-2014 રોજ લેવાયેલ  માધ્યમિક શિક્ષકની  TAT  Exam  ની   Secondary TAT-2014 Official Answe...

+ Read more »

Balvarta Part-1 Balvarta Part-1

બાળવાર્તાઓ ભાગ-1 અહી બાળવાર્તાઓ સકલન સ્વરૂપે મુકેલ છે આ તમામ બાળવાર્તાઓ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સીટી દ્વારા પ્રકાશીત કરવામાં આવી છે...

+ Read more »
 
Top