GTU - CCC Exam (Phase 1) Result GTU - CCC Exam (Phase 1) Result

GTU - CCC Exam (Phase 1) Result  મિત્રો  થોડા સમય પહેલા  GTU - CCC Exam (Phase 1) ની  તા 19-08-2014 થી 23-08-2014 નાં સમય ગાળામ...

+ Read more »

RTO Driving Licence Test Apps RTO Driving Licence Test Apps

RTO Driving Licence Test Apps RTO દ્વારા લેવામાં આવતી RTO Driving Licence Test  Apps  સરળતાથી પાસ કરવા માટે સત્વ સોલ્યુશન્સ દ્વારા...

+ Read more »

Income Tax Calculator 2014-15 (Shruti & L.M.G font) Income Tax Calculator 2014-15 (Shruti & L.M.G font)

ઘણા મિત્રો કેટલાક સમયથી નવા વર્ષના સુધારા સાથેના ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર ની રાહ જોઇ રહ્યા હતા. તો અહી  વર્ષ 2014-15 માટેનું INCOME TAX C...

+ Read more »

Khel Mahakumbh Online Registration 2014 Khel Mahakumbh Online Registration 2014

Khel Mahakumbh Online Registration 2014 દર વર્ષે રમત-ગમત માટે ગુજરાત સરકારનો એક નવો પ્રયાસ એટલે  Khel Mahakumbh. જેમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ...

+ Read more »

Online Character Counter tool Online Character Counter tool

Online Character Counter tool તમે લખલ વિગતમાં કેટલા અક્ષર, કેટલા શબ્દો, કેટલા વાક્યો અને કેટલા પેરેગ્રાફ છે તે જાણવું છે? એક સરસ ઓનલાઈન ...

+ Read more »

Jeevan Shikshan  Magazine July 2014 Jeevan Shikshan Magazine July 2014

Jeevan shikshan Magazine 2014 પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે ઉપયોગી  jivan shikshan magazine   છે. ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિ...

+ Read more »

Useful 10 Keyboard shortcut key Useful 10 Keyboard shortcut key

ઉપયોગી દસ કીબોર્ડ  શોર્ટકટ કી    કેટલીક શોર્ટકટ કી આપી છે, જે આપણા કામને ઝડપી અને સરળ બનાવે છે. માઉસ વડે કામ કરવાને બદલે અમુક કીનો...

+ Read more »

LMG To Shruti Converter LMG To Shruti Converter

જો તમે LMG ફોન્ટમાં ટાઈપ કર્યું હોય અને તમારે shruti ફોન્ટમાં ફેરવવું હોય, અથવા તમને LMG ફોન્ટમાં જ ટાઈપ ફાવતું હોય પણ શ્રુતિમાં લખાણ જોઈતુ...

+ Read more »

Write Shruti Guj Translation Letters Write Shruti Guj Translation Letters

Do you want to write in S HRUTI TRANSLATOR KEYBOARD . So don't worry. I'll give you a PDF sheet it will be useful to you to wri...

+ Read more »

Vidyasahayak Bharti 2014 Vidyasahayak Bharti 2014

Vidyasahayak Bharti 2014  Std 01 to 05 Final Merit List Vidyasahayak Bharti Download http://vidyasahayakgujarat.org/

+ Read more »
 
Top