EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

Current Affairs October 2016 Current Affairs October 2016

Current Affairs October 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપ...

+ Read more »

Current Affairs in Gujarati Video 27-10-2016 Current Affairs in Gujarati Video 27-10-2016

+ Read more »

MS Word 2007 tutorial in Gujarati-5 MS Word 2007 tutorial in Gujarati-5

MS Word 2007 tutorial in Gujarati-5 MS Word ગુજરાતી વિડીયો

+ Read more »

MS Word 2007 tutorial in Gujarati-4 MS Word 2007 tutorial in Gujarati-4

MS Word 2007 tutorial in Gujarati-4

+ Read more »

MS Word 2007 tutorial in Gujarati-3 MS Word 2007 tutorial in Gujarati-3

MS Word 2007  ગુજરાતી વિડીયો-3 

+ Read more »

MS Word 2007 tutorial in Gujarati-2 MS Word 2007 tutorial in Gujarati-2

MS Word 2007 શીખી રહ્યા છીએ. જેમાં વિડીયો દ્વારા સમજ આપવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. તમે આ વિડીયો જરૂર જોઇને શીખી શકશો. https://youtu.be/RFP4...

+ Read more »

Current Affairs September 2016 Current Affairs September 2016

Current Affairs September 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ ...

+ Read more »

MS Word 2007 tutorial in Gujarati-1 MS Word 2007 tutorial in Gujarati-1

MS Word 2007 tutorial in Gujarati-1

+ Read more »

10th student Exam Registration helping video 10th student Exam Registration helping video

10th student Exam Registration  video  મિત્રો ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓના  ઓંલાઈન ફોર્મ ભરવા તા 1.10.16 થી   31.10.16 સુધી ભરી શકાશે અગ...

+ Read more »

STD 10 and 12 ONLINE FORM OF CUTTING PHOTO & SIGNATURE STD 10 and 12 ONLINE FORM OF CUTTING PHOTO & SIGNATURE

મિત્રો - નજીકના સમયમાં ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના થશે. ફોર્મ ભરતી વખતે વિદ્યાર્થીઓના ફોટા તથા સહી 20 કે.બી ...

+ Read more »

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top