EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

Current Affairs 11 to 17 November 2017 pdf & Video Current Affairs 11 to 17 November 2017 pdf & Video

Current Affairs 11 to 17 November  2017 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્...

+ Read more »

Current Affairs 1 to 10 November 2017 pdf & Video Current Affairs 1 to 10 November 2017 pdf & Video

Current Affairs 1 to 10 November  2017 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસ...

+ Read more »

Current Affairs October 2017 pdf Current Affairs October 2017 pdf

Current Affairs October 2017 pdf નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરો...

+ Read more »

Photo Resize and 100 x  120 pixels Set Video Photo Resize and 100 x 120 pixels Set Video

ધો 10 અને 12 ના ફોર્મ ભરવા માટે ફોટાને રિસાઇઝ કરી 100x120 પિક્સલ સેટ કરવાનો વીડિયો  મિત્રો ધોરણ 10 અને 12 ના SSC અને HSC ના online ફોર...

+ Read more »

10th student Exam Registration helping video 10th student Exam Registration helping video

10th student Exam Registration  video  મિત્રો ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓના  ઓંલાઈન ફોર્મ ભરવા તા 1.10.16 થી   31.10.16 સુધી ભરી શકાશે અગ...

+ Read more »

Current Affairs September 2017 pdf Current Affairs September 2017 pdf

Current Affairs September 2017 pdf નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દર...

+ Read more »

Current Affairs 28 to 31 July 2017 Video Current Affairs 28 to 31 July 2017 Video

Current Affairs 28 to 31 July  2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ ...

+ Read more »

Current Affairs 25 to 27 July 2017 Video Current Affairs 25 to 27 July 2017 Video

Current Affairs 25 to 27 July  2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર...

+ Read more »

Current Affairs 22 to 24 July 2017 Video Current Affairs 22 to 24 July 2017 Video

Current Affairs 22 to 24 July  2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ...

+ Read more »

Current Affairs 19 to 21 July 2017 Video Current Affairs 19 to 21 July 2017 Video

Current Affairs 19 to 21 July  2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્ત...

+ Read more »

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top