GTU - CCC Exam (Phase 1) Result GTU - CCC Exam (Phase 1) Result

GTU - CCC Exam (Phase 1) Result  મિત્રો  થોડા સમય પહેલા  GTU - CCC Exam (Phase 1) ની  તા 19-08-2014 થી 23-08-2014 નાં સમય ગાળામ...

+ Read more »

Income Tax Calculator 2014-15 (Shruti & L.M.G font) Income Tax Calculator 2014-15 (Shruti & L.M.G font)

ઘણા મિત્રો કેટલાક સમયથી નવા વર્ષના સુધારા સાથેના ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર ની રાહ જોઇ રહ્યા હતા. તો અહી  વર્ષ 2014-15 માટેનું INCOME TAX C...

+ Read more »

Khel Mahakumbh Online Registration 2014 Khel Mahakumbh Online Registration 2014

Khel Mahakumbh Online Registration 2014 દર વર્ષે રમત-ગમત માટે ગુજરાત સરકારનો એક નવો પ્રયાસ એટલે  Khel Mahakumbh. જેમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ...

+ Read more »

Online Character Counter tool Online Character Counter tool

Online Character Counter tool તમે લખલ વિગતમાં કેટલા અક્ષર, કેટલા શબ્દો, કેટલા વાક્યો અને કેટલા પેરેગ્રાફ છે તે જાણવું છે? એક સરસ ઓનલાઈન ...

+ Read more »

Jeevan Shikshan  Magazine July 2014 Jeevan Shikshan Magazine July 2014

Jeevan shikshan Magazine 2014 પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે ઉપયોગી  jivan shikshan magazine   છે. ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિ...

+ Read more »

Useful 10 Keyboard shortcut key Useful 10 Keyboard shortcut key

ઉપયોગી દસ કીબોર્ડ  શોર્ટકટ કી    કેટલીક શોર્ટકટ કી આપી છે, જે આપણા કામને ઝડપી અને સરળ બનાવે છે. માઉસ વડે કામ કરવાને બદલે અમુક કીનો...

+ Read more »

LMG To Shruti Converter LMG To Shruti Converter

જો તમે LMG ફોન્ટમાં ટાઈપ કર્યું હોય અને તમારે shruti ફોન્ટમાં ફેરવવું હોય, અથવા તમને LMG ફોન્ટમાં જ ટાઈપ ફાવતું હોય પણ શ્રુતિમાં લખાણ જોઈતુ...

+ Read more »

Write Shruti Guj Translation Letters Write Shruti Guj Translation Letters

Do you want to write in S HRUTI TRANSLATOR KEYBOARD . So don't worry. I'll give you a PDF sheet it will be useful to you to wri...

+ Read more »

Vidyasahayak Bharti 2014 Vidyasahayak Bharti 2014

Vidyasahayak Bharti 2014  Std 01 to 05 Final Merit List Vidyasahayak Bharti Download http://vidyasahayakgujarat.org/

+ Read more »

HAPPY INDEPENDENCE DAY HAPPY INDEPENDENCE DAY

Happy Indepedence Day HAPPY INDEPENDENCE DAY

+ Read more »

PTC TET 1 Result and Final Answer Key -2014 Declared PTC TET 1 Result and Final Answer Key -2014 Declared

PTC TET-1 Result and Final Answer Key - 2014   TET 1 Result - 2o14 અહી તા 3-08-2014  રોજ લેવાયેલ  ધો 1 થી 5 માટે પ્રાથમિક  શિક્...

+ Read more »

Std 10 science and technology chapter-8 Slideshow Std 10 science and technology chapter-8 Slideshow

Std 10 science-technology chapter-8 Slideshow  Standard 10, Science and technology. Chapter-8 Slideshow standard 10  science-te...

+ Read more »

Secondary TAT-2014 Result Secondary TAT-2014 Result

Secondary TAT-2014 Result    અહી તા 27-7-2014 રોજ લેવાયેલ  માધ્યમિક શિક્ષકની   Secondary TAT-2014  Exam   હતી   .  આ   TAT Exam ...

+ Read more »

Provisional Answerkey TET-I  2014  Declared Provisional Answerkey TET-I 2014 Declared

  TET -I Provisional Answer Key-2014 અહી તા 3-08-2014 રોજ લેવાયેલ TET -1 Exam ની Provisional Answerkey TET-I  2014  આપેલ છે. અહી આપેલ...

+ Read more »

GPSC Useful Videos GPSC Useful Videos

GPSC માં ગુજરાતી વ્યાકરણ પર ભાર મુકવામાં આવ્યો છે. ૭૫ માર્ક્સ ગુજરાતી વ્યાકરણ માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ માટે મિત્ર, ભાવેશભાઈએ બનાવેલ વ...

+ Read more »

TET-2  Result and Final Answer Key -2014  Declared TET-2 Result and Final Answer Key -2014 Declared

TET -2 Result and Final Answer Key-2014      અહી તા 20-7-2014 રોજ લેવાયેલ  TET-2 નું પરિણામ આજ રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું  છે. TET-2 ન...

+ Read more »

Standard 10 Gujarati Chapter-14 Jaxani Standard 10 Gujarati Chapter-14 Jaxani

Standard 10 Gujarati Chapter-14 Jaxani ધોરણ - ૧૦ના વિદ્યાર્થીમિત્રોને  પાઠ - ૧૪   જક્ષણી ના પ્રશ્નો સરળ રીતે યાદ રહે તેવી રીતે આ ક્વિઝ...

+ Read more »

Bal Shrushti Magazine July-2014 Bal Shrushti Magazine July-2014

Bal Srushti Magazine July-2014 બાલસૃષ્ટિ એ બાળકો માટે નું સામાહિક છે . બાલસૃષ્ટિ સામાયિક ને ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ પ્...

+ Read more »
 
Top