D.A. DIFFERENCE CALCULATOR D.A. DIFFERENCE CALCULATOR

નમસ્કાર મિત્રો, સરળતાથી મોંઘવારી તફાવત પત્રક બનાવવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. TO DOWNLOAD :  CLICK HERE

+ Read more »

Constitution of India - Part 1 in Gujarati-Bhartiya Bandharan Constitution of India - Part 1 in Gujarati-Bhartiya Bandharan

નમસ્કાર, ભારતીય બંધારણ નો આ વિડીયો જરૂર આપને ગમશે.. http://gkinhindi.co.in/

+ Read more »

Current Affairs March 2016 Current Affairs March 2016

Current Affairs March 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડે...

+ Read more »

Standard 11 Textbooks Gujarati Medium Standard 11 Textbooks Gujarati Medium

Standard 11 Textbooks Gujarati Medium નમસ્કાર જુન ૨૦૧૬ થી ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહના અંગ્રેજી, ઈતિહાસ, રાજ્યશાસ્ત્ર, સંસ્કૃત, નામુ...

+ Read more »

Standard 9 Textbooks Gujarati Medium Standard 9 Textbooks Gujarati Medium

Standard 9 Textbooks Gujarati Medium નમસ્કાર જુન ૨૦૧૬ થી ધોરણ ૯ ના ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી, સામાજિક વિજ્ઞાન, ચિત્રકામ, શાશી ના પાઠ...

+ Read more »
 
Top