SCE STD-9 & 10  Version 6.17 SCE STD-9 & 10 Version 6.17

નમસ્કાર મિત્રો ધો.૯ ની પરિક્ષા પધ્ધતિમાં થોડા ફેરફારના કારણે SCE પત્રકમાં થોડો ફેરફાર કરેલ છે. S.A.1 & S.A.2 માં જે ઓે.એમ.આર.ના ૩૦ ગુ...

+ Read more »

SCE Std 6,7,8 Version 6.17 (Shruti Font) SCE Std 6,7,8 Version 6.17 (Shruti Font)

નમસ્કાર મિત્રો ધો.૬,૭,૮ નું સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક સરળતાથી બનાવવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. કોઇ ક્ષતિ જણાય તો પત્રકમાં ઇમેઇલ આઇ....

+ Read more »
 
Top