GTU - CCC Exam (Phase 3) Result GTU - CCC Exam (Phase 3) Result

GTU - CCC Exam (Phase 3) Result  મિત્રો  થોડા સમય પહેલા  GTU - CCC Exam (Phase 1) ની  તા 9-09-2014 થી 19-09-2014 નાં સમય ગાળા...

+ Read more »

CCC Practical Exam Model Paper 1 to 4 CCC Practical Exam Model Paper 1 to 4

CCC   Practical Exam Model Paper 1 to 4 નમસ્કાર  ઘણા મિત્રો અત્યારે CCC પરિક્ષાની તૈયારી હશે. અને અમુક મિત્રો એ CCC પરિક્ષા ...

+ Read more »

HTAT 2014  Result and Final Answer Key  Declared HTAT 2014 Result and Final Answer Key Declared

HTAT 2014 Result and Final Answer Key    HTAT 2014  Result  અહી તા 31-08-2014  રોજ લેવાયેલ   પ્રાથમિક શાળામાં  મુખ્ય  શિક્ષક ની...

+ Read more »

Bal Srushti Magazine August 2014 Bal Srushti Magazine August 2014

Bal Srushti Magazine August 2014 બાલસૃષ્ટિ એ બાળકો માટે નું સામાહિક છે . બાલસૃષ્ટિ સામાયિક ને ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડ...

+ Read more »

HTAT 2014 Provisional Answer Key Declared HTAT 2014 Provisional Answer Key Declared

HTAT 2014 Provisional Answer Key  અહી તા 31-08-2014 રોજ લેવાયેલ TET -1 Exam ની HTAT 2014 Provisional Answer Key  આપેલ છે. અહી આપેલ...

+ Read more »

Standard 9 science-technology Sem-1 chapter-5 Slideshow Standard 9 science-technology Sem-1 chapter-5 Slideshow

Standard 9 Sem-1 Science-technology  Chapter 5 Slideshow   ધોરણ- ૯   સેમ-   ૧ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી   પ્રકરણ - 5  પરમાણુનું બંધ...

+ Read more »

GTU - CCC Exam (Phase 1) Result GTU - CCC Exam (Phase 1) Result

GTU - CCC Exam (Phase 1) Result  મિત્રો  થોડા સમય પહેલા  GTU - CCC Exam (Phase 1) ની  તા 19-08-2014 થી 23-08-2014 નાં સમય ગાળામ...

+ Read more »

Income Tax Calculator 2014-15 (Shruti & L.M.G font) Income Tax Calculator 2014-15 (Shruti & L.M.G font)

ઘણા મિત્રો કેટલાક સમયથી નવા વર્ષના સુધારા સાથેના ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર ની રાહ જોઇ રહ્યા હતા. તો અહી  વર્ષ 2014-15 માટેનું INCOME TAX C...

+ Read more »

Khel Mahakumbh Online Registration 2014 Khel Mahakumbh Online Registration 2014

Khel Mahakumbh Online Registration 2014 દર વર્ષે રમત-ગમત માટે ગુજરાત સરકારનો એક નવો પ્રયાસ એટલે  Khel Mahakumbh. જેમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ...

+ Read more »

Online Character Counter tool Online Character Counter tool

Online Character Counter tool તમે લખલ વિગતમાં કેટલા અક્ષર, કેટલા શબ્દો, કેટલા વાક્યો અને કેટલા પેરેગ્રાફ છે તે જાણવું છે? એક સરસ ઓનલાઈન ...

+ Read more »
 
Top