Truecaller Apps Truecaller Apps

Trucaller Apps મિત્રો           અત્યાર જમાનામાં મોબાઈલ એક આપણું  અગત્યનું અંગ બની ગયો છે તેના વગર આપણે ચાલે તેમ નથી આપણા  મોબાઈલ પર ગ...

+ Read more »

Gujarat Police Recruitment 2014 Gujarat Police Recruitment 2014

Gujarat Police Recuitment 2014 મિત્રો ઘણા સમયથી જેની રાહ જોતાતા તે Gujarat Police Recruitment 2014 આવીં ગયી છે  કુલ 8450 જગ્યાઓ છે...

+ Read more »

How to share PDF,Doc,excel, apk, Rar and zip files on WhatsApp How to share PDF,Doc,excel, apk, Rar and zip files on WhatsApp

How to Share PDF, doc, Excel, apk, Rar and Zip files on WhatsApp મિત્રો  અત્યારે સોસિયલ મીડિયા નાં જમાનામા WhatsApp નું ચલન દિવ...

+ Read more »

SSC Exam Student Regestration  Helpful  Excel sheet SSC Exam Student Regestration Helpful Excel sheet

SSC Exam Student Regestration Helpful form નમસ્કાર મિત્રો એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષાનાઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનો સમય આવી ગયો છે. તો આપ સૌ...

+ Read more »

give your seat number in header in centre first page only give your seat number in header in centre first page only

તમારો બેઠક નંબર હેડરની મધ્યમાં કકત પ્રથમ પેજ પર દર્શાવે તેરીતે સેટ કરો વિડિયો give your seat number in header in centre first page only

+ Read more »

CCC Practical Book CCC Practical Book

CCC Practical  Book  નમસ્કાર દોસ્તો આપ અત્યારે CCC Exam ની તૈયારી  કરી રહ્યા હશો. એજ્યુસફર પર મુકેલા વિડીયો દ્વારા આપે સારી એ...

+ Read more »

 CCC Registration's Problem CCC Registration's Problem

CCC Registrationની મુઝવણ                           મિત્રો   Gujarat Technological University   (GTU)  દ્વારા   CCC Exam   લેવામ...

+ Read more »

શિક્ષક ઉપયોગી એપ શિક્ષક ઉપયોગી એપ

શિક્ષક મિત્રોને કાયમી ટાઇમ ટેબલની ઉપયોગીતા રહે છે તમારા મોબાઇલમાં ટાઇમ ટેબલ સરળતાથી બનાવવાની એક સરસ એપ અહીં આપવામાં આવી છે સ્કૂલ ટાઇમટેબલ...

+ Read more »

Revenue Talati Result Decleard Revenue Talati Result Decleard

Revenue Talati Result Decleard મિત્રો ગયા વર્ષે Revenue Talati Result  પરિક્ષા લેવાયી હતી Revenue Talati Result ની લાંબા સમય થી  રાહ જો...

+ Read more »
 
Top