ધો.૧ર સામાન્ય પ્રવાહ  રીઝલ્ટ ધો.૧ર સામાન્ય પ્રવાહ રીઝલ્ટ

આજ રોજ  ધો. ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ નું રીઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.જે બોર્ડની વેબસાઈટ ૫રથી જાણી શકાશે તમારું કે તમારા સગા સંબધી નુ ધો.૧ર સામ...

+ Read more »

Current Affairs April 2016 Current Affairs April 2016

Current Affairs April 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડે...

+ Read more »

HSC SCIENCE SEM- 4 RESULT DECLARED HSC SCIENCE SEM- 4 RESULT DECLARED

HSC  SCIENCE SEM- 4 RESULT DECLARED HSC વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમ-૪નું પરિણામ અા વર્ષે ગત માર્ચ-૨૦૧૬માં લેવાયેલી HSC વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમ-૪ પ્ર...

+ Read more »

Constitution Of India In Gujarati - Bharatnu Bandharan Video-6 Bandharani Prastavna Constitution Of India In Gujarati - Bharatnu Bandharan Video-6 Bandharani Prastavna

Constitution Of India

+ Read more »

Constitution Of India In Gujarati Bharatnu Bandharan Video 5 Bandharani Visheshta 3 Constitution Of India In Gujarati Bharatnu Bandharan Video 5 Bandharani Visheshta 3

Constitution Of India

+ Read more »

Constitution Of India In Gujarati Bharatnu Bandharan Video-4 Bandharani Visheshta 2 Constitution Of India In Gujarati Bharatnu Bandharan Video-4 Bandharani Visheshta 2

Constitution Of India

+ Read more »

Constitution Of India In Gujarati Bharatnu Bandharan Part 3 Bandharani Visheshta I Constitution Of India In Gujarati Bharatnu Bandharan Part 3 Bandharani Visheshta I

Constitution Of India

+ Read more »

Constitution Of India In Gujarati Bharatnu Bandharan Part 2 Bandharannu Nirman Constitution Of India In Gujarati Bharatnu Bandharan Part 2 Bandharannu Nirman

Constitution Of India

+ Read more »

Constitution Of India In Gujarati - Bharatnu Bandharan Part -1 Rashtriya Prtiko, Constitution Of India In Gujarati - Bharatnu Bandharan Part -1 Rashtriya Prtiko,

Constitution Of India In Gujarati- Bharatnu Bandharan Part -1

+ Read more »

D.A. DIFFERENCE CALCULATOR D.A. DIFFERENCE CALCULATOR

નમસ્કાર મિત્રો, સરળતાથી મોંઘવારી તફાવત પત્રક બનાવવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. TO DOWNLOAD :  CLICK HERE

+ Read more »
 
Top