Gujarati Vyakran pdf Book Gujarati Vyakran pdf Book

Gujarati Vyakran ગુજરાતી વ્યાકરણજાણવું છે  શું તમે ગુજરાતી વ્યાકરણ વિશે  જાણવું છે   ? હા, તો આ બુક ને તમારા મિત્રો સુધી share કરો ...

+ Read more »

Advance 7th Pay Calculator 0.02 (Update 17/7/17) Advance 7th Pay Calculator 0.02 (Update 17/7/17)

મિત્રો આપશ્રીઓ માટે સાતમા પગાર પંચ માટે એક એડવાન્સ શીટ મુકી રહ્યો છું જેમાં આપ Idividual (વ્યક્તિગત) અને General (સામુહિક) કર્મચારીઓ માટે...

+ Read more »

How to Pay Electricity Bill Online In Gujarat How to Pay Electricity Bill Online In Gujarat

તમારા ઘર કે ઓફિસનું લાઈટબીલ ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરશો ? મિત્રો આપનો સમય ન બગડે તે માટે  ઘર/દુકાન કે ઓફીસનું લાઈટ બીલ ભરવામાં મદદરૂપ થાય તેવ...

+ Read more »

NMMS Exam Old Papar and E book NMMS Exam Old Papar and E book

NMMS Exam Old Paper & E-Book આ NMMS Exam એટલે નેશનલ મીન્સ કમ મેરીટ સ્કોલરશિપ  ધો ૮મા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ આપી શકે છે. જેમના વ...

+ Read more »

Current Affairs July 2016 Current Affairs July 2016

Current Affairs July 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડેટ...

+ Read more »

Current Affairs June 2016 Current Affairs June 2016

Current Affairs June 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડેટ...

+ Read more »

Current Affairs May 2016 Current Affairs May 2016

Current Affairs May 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડેટ ...

+ Read more »

ભારતનું બંધારણ  Video DVD ભારતનું બંધારણ Video DVD

ભારતનું બંધારણ  Video DVD- 475 Rs. WhatsApp No. 8154883227 ભારતના બંધારણના 12 કલાક અને 48 મિનિટ ના કુલ 29 HD Video DVD ...

+ Read more »

TET-TAT-HTAT Marit Calculator  TET-TAT-HTAT Marit Calculator

TET-TAT-HTAT Marit Calculator   નમસ્કાર, જે મિત્રો ને પ્રાથમિક ની TET/HTAT કે  માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક ની TAT પરીક્ષા આપેલ...

+ Read more »

ધો.૧ર સામાન્ય પ્રવાહ  રીઝલ્ટ ધો.૧ર સામાન્ય પ્રવાહ રીઝલ્ટ

આજ રોજ  ધો. ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ નું રીઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.જે બોર્ડની વેબસાઈટ ૫રથી જાણી શકાશે તમારું કે તમારા સગા સંબધી નુ ધો.૧ર સામ...

+ Read more »
 
Top