Current Affairs 9 to 10 February 2017 Video Current Affairs 9 to 10 February 2017 Video

Current Affairs 9 to 10 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ...

+ Read more »

Current Affairs 7 to 8 February 2017 Video Current Affairs 7 to 8 February 2017 Video

Current Affairs 7 to 8 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વા...

+ Read more »

Current Affairs 5 to 6 February 2017 Video Current Affairs 5 to 6 February 2017 Video

Current Affairs 5 to 6 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા...

+ Read more »

Current Affairs 3 to 4 February 2017 Video Current Affairs 3 to 4 February 2017 Video

Current Affairs 3 to 4 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દ...

+ Read more »

Current Affairs 1 to 2 February 2017 Video Current Affairs 1 to 2 February 2017 Video

Current Affairs 1 to 2 February 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરો...

+ Read more »

Current Affairs 28 to 31 January 2017 Video Current Affairs 28 to 31 January 2017 Video

Current Affairs 28 to 31 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ...

+ Read more »

Current Affairs January 2017 PDF File Current Affairs January 2017 PDF File

Current Affairs January 2017 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપ...

+ Read more »

INCOME TAX CALCULATOR 2016-17 Version 2.17 INCOME TAX CALCULATOR 2016-17 Version 2.17

નમસ્કાર મિત્રો, વર્ષ ર૦૧૬-૧૭ નાા ઇન્કમટેક્ષની સરળતાથી ગણતરી કરો. ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંકપર ક્લીક કરો.થોડા ફેરફા...

+ Read more »

Current Affairs 25 to 27 January 2017 Video Current Affairs 25 to 27 January 2017 Video

Current Affairs 25 to 27 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ...

+ Read more »

Current Affairs 22 to 24 January 2017 Video Current Affairs 22 to 24 January 2017 Video

Current Affairs 22 to 24 January 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમ...

+ Read more »
 
Top