નમસ્કાર મિત્રો, તાજેતરમાં મહેસાણા  જિલ્લામાં જાન્યુઆરી ર૦૧૬ થી જુલાઇ ર૦૧૭ સુધીના સાતમા પગાર પંચ મુજબનો તફાવત રજુ કરવા માટે પરિપત્ર થયેલ  છે. જે મુજબ આ શીટ દ્વારા આપ સરળતાથી તફાવત કાઢી શકો છો ઉપરાંત તેમાં પાંચ હપ્તામાં તફાવતની રકમ મેળવી શકો છો  તેમજ જુલાઇ માસ માટે ઇન્ક્રિમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટર પણ સામેલ છે. 

TO DOWNLOAD : CLICK HERE


0 comments:

Post a Comment

 
Top